Me Talk Pretty One Day Essay Tones

Få hjælp til dit ikke-litterære essay om David Sedaris' essay "Me Talk Pretty One Day" med Studienets study guide og eksempelbesvarelse.

Denne study guide hjælper dig igennem hvert trin af din skrivning og indsamler de situationer, elementer, temaer, analysepointer og det indhold, som kan være relevant at have med i opgaven.

Med Studienets study guide får du ideer til, hvordan du kan gribe skrivningen af dit essay an, hvordan du kan analysere David Sedaris' tekst, og hvilken vinkel du kan angribe teksten fra. Endvidere får du en kommenteret eksempelbesvarelse, hvor vi viser dig, hvordan opgaven kan løses.

Opgaveformulering
"'Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on David Sedaris' essay 'Me Talk Pretty One Day'. Part of your essay must focus on the writer's tone and on the attitude to learning a foreign language that is explored in the text."

Uddrag

Opgaveformuleringen
Opgaveformuleringen skal du forstå som den overordnede ramme for dit essay. Hvis du læser og forstår opgaveformuleringen rigtigt, hjælper den dig med opbygningen af dit essay. Vi vil her vise, hvordan du skal forstå og bruge opgaveformuleringen til ”Me Talk Pretty One Day”.

Tema
Det er vigtigt, at du får formuleret et tema for dit essay. Det vil både gøre din skrivning mere overskuelig og dit essay bedre og mere fokuseret. Temaet skal du hente fra David Sedaris' essay. Ud fra essayet har vi valgt, at temaet er:
”Learning a foreign language”.
Dette tema er valgt, fordi David Sedaris' essay handler om hans personlige erfaringer med at lære et nyt sprog. I sit essay får han både direkte og indirekte præsenteret én bestemt tilgang til sprogundervisning, repræsenteret ved hans fransklærerinde, og fortalt, hvordan denne undervisningsstil påvirkede ham personligt.
...

Resume af essayet
David Sedaris skriver i sit essay ”Me Talk Pretty One Day” om sine erfaringer med at lære fransk på en sprogskole i Paris. Efter en måneds franskkursus i New York er den 41-årige skribent flyttet i lejlighed tæt på skolen for at lære sproget der, hvor det tales. I essayet beskriver han sine erfaringer fra skolen og sine oplevelser med den franske lærerinde. Det bliver klart, at hans lærerinde er særdeles skarp-tunget, at hun kører en meget alternativ undervisningsstil og planter en usikkerhed hos samtlige elever. Lærerinden får pillet al selvtillid fra David Sedaris, så han til sidst ikke tør sige et ord på fransk, i frygt for at det er helt forkert. De andre elever er også skræmt fra vid og sans, og de trøster hinanden og prøver at holde modet oppe hos hinanden. Det ender med, at sprogundervisningen bliver noget, der bare skal overleves.

Analyse
I din analyse skiller du teksten ad og trækker de ting frem, som du synes, er de mest relevante. Husk hele tiden dit tema, når du udvælger de elementer, som du analyserer, og sørg så for, at analysen peger i temaets retning.
Herunder gennemgår vi nogle af de ting, som du kan tage fat på i dit essay:
- Tonen i teksten
- Betydningen af tekstens tone
- Fransklærerindes sprogundervisning
...

Kommentering
Kommenteringen kan enten placeres efter analysen eller som en del af selve analysen.
Hvordan skal du kommentere?
Ifølge opgaveformuleringen skal du kommentere på David Sedaris' essay. Dvs. at du med udgangspunkt i din analyse skal tage teksten op til overvejelse i en kritisk vurdering af dens måde at behandle emnet fremmedsprogstilegnelse og undervisningsstil på. Fx:
- Hvilket syn har David Sedaris på sprogundervisning?
- Er du enig i hans synspunkter? Hvad er din holdning til emnet?
- Hvilke måder er de bedste at lære fremmedsprog på?
- Evt. perspektivering til andre tilgange til fremmedsprogstilegnelse

David Sedaris' syn på sprogundervisning
Selvom David Sedaris ikke direkte udtaler sig om sin holdning til fremmedsprogsundervisning, så får læseren dog et indtryk igennem hans fortællinger om egne erfaringer. Som en del af din kommentering kan du vælge at diskutere, hvilket syn forfatteren har på fremmedsprogstilegnelse. Hvorfor har du fået det indtryk?
Sproget skal bruges i praksis
En af de holdninger, man fx kan udlede af essayet, er, at uden positiv feedback fra underviseren bliver sproget et rent ubrugeligt og skræmmende system. Det er nødvendigt at få opbygget en selvtillid og en tryghed, så man tør bruge sproget i praksis. Hvis man ikke kan bruge sproget til at begå sig positivt i den kultur, hvor det tales, er der intet formål med at lære sig et nyt sprog.
... Køb adgang for at læse mereAllerede medlem? Log ind

In order to establish a humorous tone in the first two paragraphs of his essay "Me Talk Pretty One Day," David Sedaris does two things: 1. He creates an absurd character (himself), and 2. He places this character in an uncomfortable setting.

In the opening paragraph, Sedaris establishes himself as an absurd character. He opens the essay with his age ("At the age of forty-one...") and then goes on to call himself a "true debutant." He explains that he's moved to France to go back to school to learn French, but he's really excited about having a student ID which allows him discounts at places, particularly an amusement park with an advertisement that really excites him (it "advertises with billboards picturing a cartoon stegosaurus sitting in a canoe and eating what appears to be a ham sandwich.").

Then Sedaris creates an intimidating setting that he is entering. Everyone who attends the school, except for himself, spoke French well. In addition, the students were all "young, attractive, and well dressed." He explains that he feels completely out of place "not unlike Pa Kettle trapped backstage after a fashion show."

By placing an absurd character in an intimidating situation, Sedaris is telling his readers to expect the unexpected.

0 Replies to “Me Talk Pretty One Day Essay Tones”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *